Γυμνάσιο

ΓΕΡΕΣ  ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το Γυμνάσιο είναι η βάση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η αφετηρία για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών για το Λύκειο.

Στόχος μας είναι:

  • Η κατανόηση των μαθημάτων από το Σχολείο, ώστε στο σπίτι η δουλειά να είναι ευκολότερη και σωστή.
  • Η ενεργή συμμετοχή και δραστηριότητα όλων των μαθητών σ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
  • Η πρακτική εξάσκηση.
  • Η απόκτηση ερεθισμάτων για θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, την εξέλιξη των επιστημών, τις σχέσεις επιστήμης και ζωής.
  • Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
  • Η συνεργασία και η ευγενής άμιλλα.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η λειτουργία του Γυμνασίου βασίζεται στην εφαρμογή ενός προγράμματος που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μαθαίνουν, να δημιουργούν, να δραστηριοποιούνται, να αγαπούν το σχολείο και τους ανθρώπους του.

Στους μαθητές μας παρέχουμε βιβλία-σημειώσεις γραμμένες από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα και τα οποία βοηθούν τους μαθητές στον τρόπο διαβάσματος, στην κατανόηση των μαθημάτων, στην εμβάθυνση και στη σωστή δόμηση της γνώσης όπως θα τους χρειαστούν στην πορεία της μαθητικής τους ζωής. Το ενισχυμένο πρόγραμμα μαθημάτων, τα φροντιστηριακά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας αμέσως μετά τη λήξη του Α΄ τριμήνου και τα διαγωνίσματα προσομοίωσης που ακολουθούν, δεν αφήνουν περιθώρια κενών ή ελλείψεων στην κατανόηση της ύλης.

Η χρήση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες, το διαδίκτυο) λειτουργούν επικουρικά και διευκολύνουν στην κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Η εκπόνηση εργασιών - Projects και η παρουσίασή τους από τους μαθητές στη μαθητική κοινότητα του σχολείου, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι εκδρομές βοηθούν στη δημιουργία συνδυαστικής γνώσης και καλλιεργούν τις καλές σχέσεις και το πνεύμα συνεργασίας με τους συμμαθητές τους.

Επίσης, γίνεται προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς.

Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ελλάδα γίνεται αποκλειστικά από το σχολείο χωρίς τη μεσολάβηση τουριστικών γραφείων γι αυτό και η ποιότητα και η ασφάλεια που παρέχεται είναι ανωτέρου επιπέδου και δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Οι μαθητές δεν είναι απλά θεατές. Δραστηριοποιούνται ερευνώντας και παρουσιάζοντας τις εργασίες τους σ’ όλη τη σχολική μονάδα και συμμετέχουν σε προγράμματα που μόνο οφέλη μπορούν να αποκομίσουν από αυτά. Άλλωστε η αποτύπωση της διάθεσης και της καλής συνεργασίας φαίνεται μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο αυτών των δραστηριοτήτων.

Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν ένα δεκαπενθήμερο καλοκαιρινό πρόγραμμα φυσικών επιστημών. Το Summer of Science είναι ένα τμήμα βασισμένο στην παρουσίαση των φυσικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, τεχνολογία, πληροφορική, περιβάλλον) σύμφωνα με τα πρότυπα των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κολλεγίων με επισκέψεις, καλεσμένους, διαλέξεις και αναλύσεις θεμάτων που αφορούν τις φυσικές επιστήμες και τη σχέση τους με τη ζωή. Η θεματολογία του τμήματος διαφοροποιείται κάθε χρονιά.

Το Summer of Science δεν είναι σχολείο. Είναι η δυνατότητα μιας διαφορετικής προσέγγισης επιστημονικών θεμάτων.