Θερινή προετοιμασία μαθητών Γ Λυκείου.

Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013 θα προετοιμαστούν για τέσσερις εβδομάδες σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Στόχος αυτής της δωρεάν προετοιμασίας είναι, να καλύψουν ένα σημαντικό μέρος της ύλης της Γ΄ Λυκείου.

Τα μαθήματα ξεκινούν 25 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 13 Ιουλίου 2012.