Θερινή προετοιμασία μαθητών Γ΄ Λυκείου 2013

Ξεκινάει την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 η θερινή προετοιμασία των μαθητών που θα φοιτήσουν στη Γ΄ Λυκείου τη σχολική χρονιά 2013-2014.

Η προετοιμασία αποτελεί μία πρώτη ουσιαστική προσέγγιση της ύλης της Γ΄ Λυκείου. Θα έχει διάρκεια πέντε εβδομάδες και θα περιλαμβάνει όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013.