Καλωσόρισμα

Εκπαιδευτήρια  Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ
«
όχι άλλο ένα, αλλά ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!!!»

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Τα Εκπαιδευτήρια Ι. Τσιαμούλη, είναι ένα από τα παλαιότερα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία, με 60 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Οι εκπαιδευτικές αντιλήψεις των συνιδρυτών του σχολείου και των διαδόχων τους, που ήσαν πάντα όλοι εκπαιδευτικοί, ζυμωμένοι μέσα στη σχολική πράξη, επί τρείς ήδη γενεές διοίκησης, συγκρότησαν ένα εκπαιδευτικό οργανισμό – πνευματικό ίδρυμα, που έγινε γνωστό ως ένα σχολείο ήθους, που αποφεύγει την φανταχτερή και απρόσωπη τυποποίηση της παιδείας, ειλικρινές και ουσιαστικό σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του, που αποδίδει άριστα συγκροτημένους μαθητές, οι οποίοι αποτελούν πάντοτε τη ζωντανή διαφήμιση της επιτυχίας του.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός των σημερινών μαθητών του έχει γονείς αποφοίτους του σχολείου μας, καθώς επίσης, ότι σημαντικός είναι ο αριθμός μαθητών που οι γονείς τους είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, με υψηλές απαιτήσεις.

Οι επιδόσεις του σχολείου μας, ως σήμερα, αποτελούν μια επιβεβαιωμένη από την πράξη πρωτοπορία, που είναι σαφής εγγύηση για το μέλλον και την επιτυχία των μαθητών μας στις επιδιώξεις τους.