Το Σύμβολό μας

Η Λύρα ως σύμβολο του σχολείου μας

Το ρωμαίικο πολίτικο λυράκι επελέγη ως έμβλημα σύμβολο της ελληνικής λαλιάς, διότι είναι το κατ’ εξοχήν και κατ’ αποκλειστικότητα ελληνικό αστικό και λαϊκό μουσικό όργανο, (με όλες τις ανά την ανατολική Μεσόγειον παραλλαγές του), που είναι το πλησιέστερο όργανο στην ανθρώπινη φωνή και χαρακτηρίζει το ύφος της ρωμαίικης Μουσικής, η οποία είναι Λόγος, στην λαμπρότερη έκφρασή του. Άρα η λύρα είναι ένα ιδανικό σύμβολο της ελληνικής λαλιάς και ως εκ τούτου της ελληνορωμαϊκής παιδείας.